inhoud van de pagina

Woordenlijst

direct toegang

alfabetische lijstA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

Server

Het client-servermodel staat voor een communicatiemodel tussen computerprogramma's. Een clientprogramma stuurt een verzoek naar een serverprogramma die door middel van hetzelfde communicatieprotocol zal antwoorden. In een tweede betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent. Een server is dus een computer of een programma dat diensten verleent aan andere programma's (de clientprogramma's). De diensten kunnen zijn : gegevens opslaan of overdragen, e-mail uitwisselen, een website ter beschikking stellen, enz. Een client vraagt een dienst; een server verleent een dienst. Een computer kan ook client en server tegelijkertijd worden. Een voorbeeld van client-server connectieprotocollen is TCP/IP, het meestgebruikte protocol over het internet.