inhoud van de pagina

Woordenlijst

direct toegang

alfabetische lijstA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

Vrije software

Vrije software is de verzamelnaam van software die verspreid wordt onder een licentie die de gebruikers van de software de volgende vrijheden geeft: de software mag door iedereen uitgevoerd (gerund) worden, voor welk doel dan ook ; de software mag door iedereen bestudeerd en aangepast worden ; om deze vrijheid in de praktijk mogelijk te maken moet iedereen toegang hebben tot de broncode van het programma ; de software mag door iedereen verder verspreid worden, zowel gratis als tegen vergoeding. Ook gewijzigde versies mogen verspreid worden, zodat de gemeenschap baat heeft bij de verbeteringen. Deze vier vrijheden worden in de talloze vrije software licenties in min of meer grote variaties en nuances beschreven. De bekendste vrije-softwarelicentie is de General Public License (GPL), de licentie die door Richard Stallman in 1984 is ontworpen en die aan de basis ligt van het GNU-project van de Free Software Foundation (FSF).