inhoud van de pagina

Hoe werkt het all2all backup systeem?

In IT, een backup of backup proces refereert naar het maken van kopiën van uw data. Deze kopiën kunnen dan gebruikt worden om originele informatie terug te plaatsen in geval van verlies. Het doel van backups is tweeërlei. Vooreerst is er het terugplaatsen van data na een "ramp" (disaster recovery). Ten tweede is er het terugplaatsen van kleine hoeveelheden data, nadat deze per ongeluk verwijderd waren of door technisch falen onbruikbaar geworden zijn. Data verlies komt veelvuldig voor. 66% van de internet gebruikers zegt reeds te maken gehad te hebben met verlies van belangrijke data. Daar een backup systeem steeds op zijn minst 1 kopie bevat van alle data die bewaard moet worden, stelt het grote eisen aan opslag capaciteit. Het organiseren van degelijke backups en het dagelijkse beheer ervan is bijgevolg een gecompliceerde aangelegenheid. Om structuur te brengen in de opslag van backups, kan men een data opslag model maken. Tegenwoordig bestaan er verschillende types van materiaal, gespecialiseerd voor data opslag en backups. Tegelijkertijd zijn er verschillende manieren uitgetekend om deze backup machines zo met elkaar te verbinden dat zij kunnen zorgen voor geografische redundancy, data beveiliging en de beschikbaarheid van die data van waar ook ter wereld. Voordat data verzonden wordt naar zijn finale opslag locatie, ondergaat deze bepaalde selectie, extractie en manipulatie procedures. Al deze technieken moeten zorgen voor een optimalisatie van de backup procedure. Enkele van die optimalisaties slaan op de omgang met "open bestanden", "live data", "compressie", "encryptie" en "de-duplicatie". Zowel organisaties en individuen moeten vertrouwen kunnen hebben in het correct verloop van hun backup processen en werken daarom voortdurend aan meetstandaarden en validatie technieken. In elk backup schema blijft het daarbij belangrijk rekening te houden met hardware limieten en menselijke factoren. Lees meer over backup op Wikipedia.

Nieuw backup systeem voor alle gedeelde all2all web and mail servers

We hebben een nieuwe backup strategie uitgewerkt voor alle gedeelde webhosting servers van all2all gebaseerd op Rsnapshot en een bestandsserver met een uitbreidbare RAID6 disk systeem, een modern D2D backup systeem. Wij behouden nu een volledige backup van de 7 laatste dagen. Elke zevende dag wordt bovendien 4 maal per maand behouden. De kopieën van de MySQL bestanden worden geroteerd over 31 dagen, met elke dag een volledige backup. Dit nieuwe systeem verbetert aanzienlijk de veiligheid van uw gegevens. Alle backups worden 's ochtends vroeg uitgevoerd, op het moment dat de belasting van de server zeer gering is. De termen „disk-to-disk“, of „D2D“, verwijzen naar een kopie van gegevens van schijf naar schijf. Met D2D, de harde schijf van een computer wordt gekopiëerd op een andere harde schijf eerder dan op een tape of op diskettes. De kenmerkende voordelen van schijf naar schijf zijn: de backup gegevens kunnen zo direct benaderd worden (non-lineair recovery) i.p.v de gehele tape te moeten aflopen tot de specifiek benodigde files (lineair) hetgeen het terugplaatsen van bestanden sneller en eenvoudiger maakt. D2D levert dus een ruimere capaciteit en een grotere snelheid ten opzichte van de tape en floppy wat een verkorting van de backup tijd meebrengt als ook van de restore time.

Alle gedeelde webservers beschikken momenteel over een uitgebreide disk ruimte die exclusief gereserveerd wordt voor backups. Deze backup ruimte volstaat om uw volledige webruimte te bevatten. Alle gebruikersdata op onze webservers wordt hierbij opgeslagen : bestanden in de webdirectories, emails, mailing lijsten en databanken.

Backup van de all2all virtuele servers

Bij de bestelling van een virtuele server krijgt u 5GB backup ruimte gratis daarbij. U benadert deze backup ruimte via een SSH connectie waarvoor u de toegangscodes krijgt bij het aankopen van de virtuele server. Als u ook een unix support contract neemt, dan wordt de backup van alle websites en databases die u via de webmin/virtualmin interface zal aanmaken reeds voorgeconfigureerd. Deze backup wordt 1 dag bewaard en vervolgens overschreven door de backup van de volgende dag. Kiest u niet voor een Unix contract, dan moet u uw backups zelf configureren. Dit kan u doen via SCP, Rsync, Rsnapshot of Virtualmin. U kan ook extra backup ruimte bijbestellen. Gelieve de gangbare prijzen hiervoor te zien op onze website.

Backup van de dedicated servers colocated op het all2all netwerk

Standaard is er geen backup ruimte voorzien voor dit soort contracten. Je can echter backup ruimte op onze centrale backup servers kopen ofwel een backup server bijbestellen. Vanwege de hoeveelheid data die door de band op een dedicated server wordt opgeslagen, raden wij ten stelligste aan een eigen backup server te kopen. Wij beschikken over speciale offertes voor lightweight dedicated backup servers.

Opgelet!

Het is belangrijk om de beperkingen van een backup schema en menselijke factoren m.b.t. het nemen van backups in overschouwing te nemen. all2all verzorgt zijn backups binnen een "zo goed als mogelijk" filosofie en verschaft geen garanties met betrekking tot backups. U kan dit nalezen in ons Charter. Het is daarom aangeraden om steeds zelf een beveiligde copie te houden van uw belangrijke data.

opmerkingen

voeg uw opmerking toe

comments add advicecontact us

  • voer uw naam in a.u.b.
  • iets schrijven a.u.b.

opmerkingen

  • 22 november  2018 om 3:41

    opmerking wacht op validering

  • 24 februari  2019 om 13:48

    opmerking wacht op validering