inhoud van de pagina

Welke permissies moet ik instellen voor directories waarin mijn PHP-scripts of CMS-applicaties moeten schrijven/uploaden?

Aangezien u geen shelltoegang heeft moeten directory- en bestandspermissies ingesteld worden vanuit de FTP-software waarmee je bestanden uploadt of de Webmin Filemanager gebruiken. Gelieve ook ons FAQ-artikel over bestandspermissies te lezen.

PHP wordt direct uitgevoerd via mod_php in de Apache web server. De gebruikersnaam van de webserver is www-data. De gebruiker www-data zit in de secundaire groep van de gebruiker van uw website. Het is daarom belangrijk dat u de groepspermissies opent voor directories waarin u moet schrijven via PHP (zet de permissies voor deze directories op 775 in plaats van op 755, wat de standaard directorypermissies zijn). Probeer deze open permissies alleen te gebruiken voor de directories waarin er moet geschreven worden door PHP of uw CMS-applicatie.

Als u bestanden moet verwijderen die eigendom zijn van PHP, doe dit dan rechtstreeks via een PHP-script. Als u dikwijls deze directories en bestanden gegenereerd door uw CMS moet wijzigen, zou u een bestandsbeheerdersmodule voor uw webapplicatie kunnen installeren als deze bestaat, bijvoorbeeld eXtplorer voor Joomla.