inhoud van de pagina

Bestaat er een speciale CGI om een form als e-mail te verzenden?

Wij hebben een kopie van FormMail geïnstalleerd die je kan gebruiken zonder te weten hoe je een CGI-programma moet schrijven. FormMail is een klein CGI-script die toelaat het resultaat van je formulieren via e-mail op te sturen. Het volstaat hiervoor om het formulier in uw webpagina te configureren zodat het zijn resultaat naar dit script stuurt. Dit doe je via het HTML-attribuut action.

Wanneer je gebruik wilt maken van deze toepassing dan kan je ons de domeinen sturen waarvoor je ze wilt gebruiken. Wij hebben volgende 2 domeinnamen nodig: het domein van de website die FormMail gebruikt en ook het domein dat de e-mails ontvangt als deze verschillend is van de eerste. We nemen deze informatie op in het FormMail script om spammers te verhinderen deze toepassing te misbruiken.

De volledige (Engelstalige) handleiding van FormMail vind je hier :

http://worldwidemart.com/scripts/readme/formmail.shtml

De FormMail installatie van all2all bevindt zich hier (adres om te gebruiken in je formulieren) :

http://www.all2all.org/cgi-bin/FormMail.pl

Ziehier de belangrijkste onderdelen van de officiële documentatie vertaald in het Nederlands:

Overzicht

FormMail is een universele gateway ("poort") van HTML-form naar e-mail. Er moet maar één invoertag gespecifieerd worden om dit script te doen werken met bestaande forms. Andere verborgen (velden met "input type=hidden") configuratievelden kunnen ook gebruikt worden om het gebruik van FormMail op uw site te verbeteren.

Configuratie van het formulier

De action van uw form moet verwijzen naar dit script, en het attribuut "method" moet POST of GET zijn in hoofdletters. Versie 1.5 van FormMail biedt veel nieuwe manieren om uw form te coderen om de resulterende HTML-pagina en de manier waarop het script werkt naar uw hand te zetten.

Voorbeeld :

<form action="http://www.all2all.org/cgi-bin/FormMail.pl" method=post enctype="text/plain">
... andere formulierelementen zoals tekstvelden, menu's, knoppen,...
</form>

Nota: Als u de fout "Bad header fields" blijft krijgen, ook al is daar zeker niets mis mee, kunt u het deel enctype="text/plain" proberen weglaten.

Verplichte formuliervelden

Er is maar één enkel formulierveld dat in uw form moet voorkomen om FormMail correct te doen werken: het veld "recipient".

Veld : recipient
Beschrijving:

Dit veld laat u toe om te specifiëren naar wie u uw formulierresultaat wilt mailen. Hoogstwaarschijnlijk zal u deze optie willen configureren als een verborgen formulierveld met een waarde gelijk aan dat van uw e-mailadres.

Vanaf versie 1.8 kan u verschillende ontvangers aangeven, door de waarden met komma's te scheiden.

Syntax :

<input type=hidden name="recipient" value="uwnaam@uwdomein.be">
OF
<input type=hidden name="recipient" value="uwnaam1@uwdomein.be,uwnaam2@uwdomein.be,anderenaam@anderdomein.be">

Andere, optionele, formuliervelden

Veld : subject
Beschrijving :
Het veld subject laat u toe om het onderwerp te specifiëren dat u in de e-mail wil dien verschijnen die u toegezonden wordt nadat het formulier ingevuld is. Als u deze optie niet aan hebt staan, kiest het script standaard als onderwerp: WWW Form Submission.

Syntax : Als u het onderwerp wilt kiezen :

<input type=hidden name="subject" value="Uw onderwerp">

Om de gebruiker toe te laten het onderwerp te kiezen :

<input type=text name="subject">

Veld : email
Beschrijving :
Dit formulierveld laat de gebruiker toe om hun antwoordadres voor e-mail in te geven. Ik raad sterk aan dat u dit veld invoegt en toelaat het in te vullen als u in staat wil zijn e-mail naar uw gebruiker te sturen. Dit wordt dan in het From: veld van de boodschap die u ontvangt gezet. Als er zeker van wil zijn dat het e-mailadres een juiste syntax heeft, voeg dan deze veldnaam toe aan het verplichte veld.

Syntax :

<input type=text name="email">

Veld : realname
Beschrijving :
Het formulierveld realname laat de gebruiker toe hun echte naam in te geven. Dit veld is nuttig voor identificatiedoeleinden en wordt ook in de From: lijn van uw mailheader geplaatst.

Syntax :

<input type=text name="realname">

Veld : redirect
Beschrijving :
Als u de gebruiker eerder naar een andere URL wil doorsturen dan ze het standaardantwoord op het invulformulier te laten zien, kunt u deze verborgen variabele gebruiken om ze naar een vooraf gemaakte HTML-pagina te sturen.

Syntax :
Om de URL te kiezen waar ze terecht zullen komen :

<input type=hidden name="redirect" value="http://uwdomeinnaam.be/redirectionnaar/bestand.html">

Om hen toe te laten een URL te kiezen waar ze naartoe willen eens het formulier is ingevuld:

<input type=text name="redirect">

Veld : required
Versie : 1.3 en hoger

Beschrijving :
U kan nu bepaalde velden in uw formulier verplicht in te vullen maken voordat de gebruiker succesvol het formulier kan doorsturen. Zet gewoon alle veldnamen die u verplicht wil maken in dit veld. Als die verplichte velden niet ingevuld zijn wordt de gebruiker verwittigd wat hij moet invullen, en een link terug naar het formulier die ze net ingevuld hebben wordt meegegeven.

Om een aangepaste foutpagina te gebruiken, zie missing_fields_redirect :

missing_fields_redirect
cfr. originele Engelstalige doumentatie

Syntax :
Als u het verplicht wil maken om e-mail en telefoonveld in te geven in uw formulier, zodat u ze kan bereiken eens u de mail heeft ontvangen, kunt u een syntax als deze gebruiken: :

<input type=hidden name="required" value="email,phone">