inhoud van de pagina

Woordenlijst

direct toegang

alfabetische lijstA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

PHP

PHP is een scripttaal ontworpen door Rasmus Lerdorf in 1994, die hoofdzakelijk wordt gebruikt om op webservers dynamische webpagina's te creëren. Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page. Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: "PHP: Hypertext Preprocessor". Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HTML en XHTML). Bij het oproepen van een PHP-document op de server, wordt (op de server) eerst de in het document opgenomen PHP-code uitgevoerd. Dit gebeurt door de PHP-parser (de PHP-engine). Het resultaat wordt door de webserver naar de browser gestuurd. PHP kan HTML genereren, maar evengoed andere documenttypen zoals WML, GIF, PDF, CSS, javascript ... De verbinding met databanken (b.v. MySQL, PostgreSQL en nog veel andere) gebeurd via een hoop functies aan boord (aanvankelijk moet de corresponderende module op het server geinstaleert worden). PHP is vrij verkrijgbaar, cross-platform en wordt gezien als een van de makkelijkste webtalen. Het zeer populaire PHP geniet van een brede ondersteuning (zie : http://www.php.net/).