inhoud van de pagina

Woordenlijst

direct toegang

alfabetische lijstA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

XHTML

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) is een taal gebruikt op het World Wide Web die de functionaliteit heeft van HTML, maar een striktere syntax. Dit omdat HTML gebaseerd is op het flexibere SGML, waar XHTML gebaseerd is op XML, een striktere subset van SGML. XHTML 1.0 is een World Wide Web Consortium (W3C) standaard geworden op 26 januari, 2000.