inhoud van de pagina

Woordenlijst

direct toegang

alfabetische lijstA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

XML

eXtensible Markup Language (XML) is een standaard voor het definiëren van formele markup-talen voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. XHTML, SVG et XSLT zijn enkel voorbeelden van XML toepassingen. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Met andere woorden: XML is een bepaalde manier om gegevens gestructureerd vast te leggen. XML is niet alleen geschikt om gegevens in op te slaan maar wordt de laatste tijd ook meer en meer gebruikt om gegevens via het internet te versturen. De recent populaire Ajax-methodiek maakt van XML gebruik. XML is een vereenvoudigde vorm van SGML. De elementen in deze structuur worden afgebakend met zogeheette tags. De afspraken over de te gebruiken tags in de "standaard"-dialecten worden formeel vastgelegd in zogenaamde DTD's (Document Type Definitie) of in de nieuwere XML Schema Definities (XSD). De XML specificaties zijn bepaald door de World Wide Web Consortium (W3C).