inhoud van de pagina

Woordenlijst

direct toegang

alfabetische lijstA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

Databank

Een databank of gegevensbank (database in het Engels) is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databanken spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt (b.v. voor een fotogalerij). De doorzoekbaarheid en het beheer van de gegevens wordt verzekerd door programma's zoals MySQL of PostgreSQL servers. Databanken zijn een essentieel onderdeel van de informatica, zowel als zelfstandige applicatie als gekoppeld met andere programma's.