inhoud van de pagina

Woordenlijst

direct toegang

alfabetische lijstA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

PostgreSQL

PostgreSQL is een vrije relationele databaseserver, uitgegeven onder de flexibele BSD-licentie. Hij biedt een alternatief voor zowel open-source database management systemen, zoals MySQL en Firebird, als voor propiëtaire systemen, zoals Oracle, Sybase, DB2 en Microsoft SQL Server. PostgreSQL kan meer gegevenstypes dan andere databanken beheeren. Phppgadmin is een webapplicatie geschreven in PHP om gemakkelijk met PostgreSQL databanken te werken.